Historien om Ibjerggaard

I November 2013 fødes ideen om Historien om Ibjerggaard ved en samtale med Ove Christensen, hvor snakken går på Flemmming A. Kristensens ide om at dokumentere et langt liv på Ibjerggaard og det liv der føres i dag. Ove Christensen, som på det tidspunkt er 83 år gammel og ejer af Ibjerggaard tilkendegiver, at han er med på ideen og så var projektet sat i søen og arbejdet kunne begynde.

Figur 1: Eksempel det anvendte film manuskript

I November 2013 går arbejdet med at skrive et historie manuskript og et filmmanuskript i gang. Der arbejdes intenst på begge manuskripter og i slutningen af December 2013 ligger første udkast til et filmmanuskript klar. Historie manuskriptet indeholder i dag mere en 160 sider med informationer om Ibjerggaard fra 1688 og til i dag. Første udkast til filmmanuskriptet indeholder på 180 sider, en beskrivelse af de 62 scener og oplæg til de 563 dialoger der senere skal danne rammen om fortællingen og den røde tråd igennem filmen.

Figur 2: Ældre billede af Ibjerggaard, Ørbæk

Januar 2014: pre-production (Planlægningen)

Planlægningen af projektet tager sin start i Januar 2014, hvor optagelsesrækkefølgen fastlægges, optagelsessteder besøges, beskrives og muligheder dokumenteres. Der laves aftaler om de første prøve optagelser på gården. Der lægges en plan for hvilket udstyr (kamera, tilbehør, lys, lyd), der skal anvendes og Historien om Ibjerggaard projektet oprettes i editeringsplatformen (Davinci Resolve Studio 12.5) og gøres klar til at modtage de første optagelser.

De første prøveoptagelser gennemføres den 23. februar 2014, hvor der på Ibjerggaard optages ca. 30 filmsekvenser fra forskellige lokationer. Disse filmsekvenser, danner tilsammen det materiale der skal anvendes til at vurdere om det foreslåede kamera (Canon XF100) lever op til kvalitetskravene, men danner også baggrund for arbejdet med at fastlægge, hvordan farvesætning og color grading skal foregå når det endelige filmmateriale optages.

Udstyrsleverandører  for de anvendte produkter blev inddraget i projektet i forhold til support på de respektive produkter f.eks. Canon (Danmark), Manfrotto (Frankrig), Konova Photo (Syd Korea), Røde Microphones (Australien), Meidike Dison (Kina), Zoom (USA), Adobe (Danmark), Black Magic Design (Australien), Sennheiser (Danmark) og Velbon (Japan).

 

Marts 2014: Produktion af understøttende film sekvenser 

Den 9. marts 2014 begynder en lang række af planlagte filmoptagelser, der skal anvendes som understøttende til fortællingen – dvs. filmsekvenser af arbejdsprocesser, filmsekvenser af arbejdsredskaber og andre ting der nævnes i fortællingen samt en lang række af filmoptagelser, som ikke har været planlagte, men som dukker op fordi der sker uventede ting samtidig med de 20 optagelsesdage, der efter planen ligger i perioden 9. marts 2014 til og med den 19. juli 2015.

Figur 3: Optagedag nr. 11 (1. februar 2015) – optagelse af B-roll til understøttelse af fortællingen

Denne del produktionsfasen var klart den nemmeste at koordinere, da filmholdet kunne arbejde uafhængigt af Ove’s planer og det daglige arbejde på gården, som også skulle passes.  Det er dog ikke alt der går efter planen og under optagelserne til en af arbejdsprocesserne i laden, falder produktionslederen Flemming A. Kristensen ned af en af trapperne op til halmloftet og brækker hånden.  Det bliver også til en blå negl, da en flise vælter under flytningen for at lave en filmoptagelse af udmugningsanlægget.

Figur 4: Tilskadekomne under film optagelserne

Heldigvis er skaderne ikke alvorlige og selv om en gips arm giver visse udfordringer under optagelserne, kunne filmoptagelserne dog genoptages efter en kort pause. I midten af juli 2015 er størstedelen af arbejdsprocesser og understøttende filmsekvenser færdige. Samlet set er der i denne del af produktionen optaget i alt 1437 film sekvenser (207 GB).

 

Juli 2015: Produktion af selve historien

Den 25. juli 2015 begynder produktionen af selve historien i filmen og dette arbejde kræver langt større koordination, da filmoptagelserne nu skal passe ind i det daglige arbejde for Ove på gården og selvom Ove Christensen ud over filmoptagelserne også skal have tid til at forberede sig til optagelserne, kan han ved siden af stadig varetage gårdens drift.

En typisk optagelsesdag i denne periode begynder med at holdet og de medvirkende mødes og gennemgår dagens optagelser og planen for dagen aftales.

Figur 5: Instruktion til optagelserne

Herefter deler teamet sig op og produktionsleder og medvirkende tager udgangspunkt i film manuskriptet og gennemgår de filmoptagelser, som skal optages i løbet af dagen. I mellemtiden gør det tekniske hold lys, lyd og kamera og andet udstyr klar til optagelserne.

Figur 6: Klargøring af udstyret

Inden filmoptagelsen kan begynde, optages først en prøve med et farvekort, som sikre at filmoptagelserne ikke skal kasseres, fordi farvebalance er forkert. Disse simple optagelser sparede rigtigt meget tid i den efterfølgende color grading af det optagede materiale, idet color grading softwaren (Davinci Resolve) er i stand til at genkende farvekortet og automatisk tilrette farverne, således at det sikres at farverne er ens fra klip til klip i den enkelte scene.

Inden de egentlige optagelser kan begynde rigges de medvirkende med mikrofon og der laves en lydprøve, som sikrer at lydkvaliteten er i orden på optagelserne. Farve og lydprøver gentages, hvis lysforholdene skifter eller der er ændringer i lydbilledet.

Når alt dette er på plads laves de egentlige filmoptagelser. Der optages flere udgaver af hver optagelse, således at der er forskellige muligheder ved den efterfølgende redigering af den endelige film.  I processen viste det sig hurtigt at en vis grad af kreativitet og initiativ rigdom hos de medvirkende, gav et langt bedre resultat end ved at følge oplægget fra manuskriptet slavisk.

En optagedag slutter med at alle optagelser tagges med metadata om f.eks. sted, kameraindstillinger, indhold, scene og shot numre i forhold til manuskriptet og samtidig gennemses alle klip og markeres med grøn, gul eller rød afhængigt af om de er kandidater til den endelige film (grøn), om de kan anvendes i mangel af bedre (gul) eller om optagelsen er kasseret (rød).  Endelig tagges hver enkelt optagelse med informationer om placering af andet udstyr, indstillinger m.m., således at optagelserne altid kan genskabes, hvis det skulle blive nødvendigt.

Filmoptagelserne af selve fortællingen i filmen foregik over i alt 17 optagelsesdage og blev afsluttet den 24. marts 2017.  Der blev i alt lavet 1075 filmoptagelser (980GB) i denne periode og af disse blev 629 optagelser fundet acceptable for brug i den endelige film.

Inden arbejdet med at samle den færdige dokumentarfilm kan begynde, arbejdes der på at lave lydoptagelser af forskellige baggrundslyde (roomtone) og understøttende fortællinger (speak) i løbet af filmen (ikke del af dialogen).  Samtidig gøres de special effekter, der er anvendes i filmen færdige. Der er i alt 9 special effekter i filmen – disse er udarbejdet med Adobe After Effects CC 2017 og Black Magic Design Fusion 8.1.

 

December 2016: Post – produktion

I løbet af vinteren 2016 får Ove konstateret kræft og projektet må derfor hurtigt producere en udgave af filmen til fremvisning for Ove, så vi er sikre på at han når at se den “næsten” færdige film, skulle det utænkelige ske. Første udgave af filmen kan vises på Oves 87 års fødselsdag i Januar 2017 – men heldigvis kan selv en kræftsygdom ikke slå Ove ud af kurs.

Figur 7: Screenshot Davinci Resolve 12.5

Post-production processen er delt op i følgende delprocesser.

 • Redigering af hver enkelt scene (62 scener i alt) inkl. scene review og tilretning   (Davinci Resolve 12.5)
 • Samling af alle 62 scener i en færdig film (2t 59m 24s)  (Davinci Resolve 12.5)
 • Synkronisering af dialog (Davinci Resolve 12.5)
 • Review og tilretning (Adobe Media Encoder CC 2017 og DropBox)
 • Tilføjelse af underlægningsmusik (Audioblocks.com, Adobe Media Encoder CC 2017 og Adobe Audition CC )
 • Tilføjelse af fortælling (Adobe Media Encoder CC 2017 og Adobe Audition CC )
 • Tilføjelse af special effects (Adobe Media Encoder CC 2017 og Adobe After Effects CC 2017, Fusion 8)
 • Review og tilretning (Adobe Media Encoder CC 2017 og DropBox)
 • Primary color grading (Davinci Resolve 12.5)
 • Secondary color grading (Davinci Resolve 12.5)
 • Endelig mastering af 5.1 Surround Sound og stereo spor (Adobe Audition CC)
 • Endelig mastering af filmsekvens til DVD og BD produktion (Adobe Media Encoder CC)

 

April 2017 og frem: Rettigheder og kontrakter

I starten af April 2017 begynder arbejdet med at indhente endelige tilladelser til brug af de optagelsessteder, der er anvendt i filmen, hos de personer der medvirker i filmen samt for det materiale som andre fotografer og personer har bidraget med til filmen.  Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af juni 2017, hvorefter filmen vil kunne bestilles her på hjemmesiden.

Stor tak til de fotografer der har hjulpet os i processen og med materiale

– Charlotte Jacobsen
– Olav Sejerøe
– Jens Drejer